folder ontwerp

Ontwerp folder GewoonIK

Simone Tiehatten vroeg mij in 2016 of ik haar wilde helpen bij het opzetten van GewoonIK. Een initiatief om meiden in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet te laten gaan. Hier hoefde ik niet over na te denken en heb dan ook gelijk volmondig ja gezegd.

We zijn gestart met een crowdfund actie om geld in te zamelen om met het project van start te kunnen gaan. Een spannende periode, maar het is gelukt. Waardoor ze in 2017 de eerste workshops op scholen heft kunnen geven met als afsluiting een tentoonstelling met foto’s en complimenten voor alle meiden. Aan het eind kregen ze allemaal een collage vol met complimenten mee naar huis. Ik zet met met veel plezier en liefde in voor dit mooie initiatief. Met deze folder informeren we scholen over wat we als GewoonIk voor deze doelgroep kunnen betekenen en hebben we het doel om op zoveel mogelijk scholen deze meiden een toekomst te bieden vol met zelfvertrouwen.

Client

GewoonIK

Jonge meiden zijn gevoelig voor 
beïnvloeding door reclame en sociale media. Ze spiegelen zichzelf en hun directe omgeving aan “ideaalbeelden”. Onzekerheid, verstoord zelfbeeld, maar ook non-acceptatie van klasgenootjes zijn soms het gevolg. Het staat de sociaal--emotionele ontwikkeling van zichzelf 
en anderen in de weg.

Het workshoptraject GewoonIK is bedoeld voor jonge meiden van 11 tot 14 jaar.
Onzekerheid over uiterlijk en angst voor uitsluiting is in deze groep het sterkst.
We zetten ze aan het denken over zichzelf en elkaar. Over “fake” en “echt”. Samen doen ze workshops, maken zelf foto’s en houden compliment-gesprekken. 
En sluiten af met een tentoonstelling 
van hun zelfgemaakte portretten.

Met hen werken we samen aan zelfbeeld, acceptatie en vertrouwen. ‘Want iedereen is mooi en verdient het zichzelf te zijn’.